Spotlight 4u

Visional Design

Bouwkundig tekenaars in Veenendaal

Drie bouwkundig geschoolde vrienden zien een gat in de markt en beginnen een bouwkundig teken- en adviesbureau. Het zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een jongensboek. Want de onderlinge hechte vriendschap vormt de basis van hun onderneming. Vul het aan met gemeenschappelijke belangstelling voor bouwkunde en voetbal en het scenario is klaar voor een afspraak met een uitgeverij.

De drie jongemannen hebben de rollen bij Visional Design op het stationsplein in Veenendaal netjes verdeeld: Peter van den Berg richt zich op verkoop en marketing, Jesper van Laar op financiën en administratie en Rick van de Steeg op ontwikkeling. Alle drie zijn ze primair tekenaar en ontwerper en werken ze nauw samen bij elk project dat binnenkomt op hun almaar succesvollere bureau.

In mei 2019 zijn zij naast hun studie Bouwkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gestart met hun onderneming. Ze hebben zelfs hun afstudeeronderzoek in de eerste helft van dat jaar gedaan in hun eigen bedrijf. Ervaring in het bedrijfsleven hebben ze opgedaan in verschillende stages tijdens hun studie. Vervolgens hebben zij de sprong in het diepe gewaagd. Met heel veel enthousiasme en jeugdig bravoure. Dat blijkt in hun geval een fantastische leerschool en een regelrechte succesformule te zijn.

spotlight 4u - visional design

Van ontwerp tot vergunning

‘Onze klanten bestonden aanvankelijk voornamelijk uit particulieren die ons persoonlijk kenden en ons een opdracht gunden’, vertelt Peter. ‘Op dit moment draait het beter dan verwacht’, vult Jesper aan. ‘We hebben eigenlijk nauwelijks of geen last van de coronacrisis.’ Het werk voor particulieren bestaat meestal uit een verbouwing (van de garage bijvoorbeeld) of een uitbouw aan de woning. Het begint met een plan en het eindigt met de oplevering van de verbouwing. Daartussen moet heel wat werk worden verzet. Dit gehele traject – van ontwerp tot en met de vergunning bij de gemeente – is het werk van Visional Design. ‘Vaak wordt hiervoor een architectenbureau ingeschakeld’, weet Jesper, ‘maar voor het ontwerpen van een uitbouw is een architect niet nodig. Dat werk nemen wij ook graag voor ons rekening. Voor ingewikkelde ontwerpen werken we natuurlijk graag samen met een architect.’

Het tekenen van de plannen is de meest in het oog springende expertise van Visional Design, zoals de naam al zegt. De heren hebben hiervoor uiteraard de juiste computerprogramma’s in huis, maar zeker ook de creativiteit en kunde om de plannen op een goede manier uitgewerkt op papier te krijgen. En dan ook nog zo dat de gemeente er een vergunning voor geeft. Het juridische aspect maakt een belangrijk deel uit van het welslagen van bijvoorbeeld een aanbouw. ‘Onze dienst bestaat uit een vooronderzoek waarin wij de mogelijkheden bekijken en rekening houden met de eisen van de gemeente. We willen aan particulieren zonder bouwkundige kennis de eisen van de gemeente eenvoudig uitleggen’, vat Rick samen. De grootste hobbel bij een aanbouw is dan genomen. Voor het fysieke werk dat erna komt weet Visional Design altijd wel een geschikte aannemer.

Voetbalclub G.V.V.V.

Hoe Visional Design aan haar klanten komt? Primair door netwerken, zoals dat geldt voor vrijwel alle startups, en de al genoemde eigen kring. Maar ook door samen te werken met architecten(bureaus) en door werk over te nemen in drukke tijden. Een andere belangrijke partij die werk binnenbrengt is de aannemerij. Samenwerken met aannemers die de plannen uitvoeren die Visional Design heeft gemaakt ligt natuurlijk voor de hand. ‘Maar ook andersom’, weet Jesper. ‘Aannemers verwijzen voor het tekenwerk en het aanvragen van vergunningen steeds meer naar ons.’

De link met focus 4u ligt voor de hand. De zoon van Michel van Dijk zat in het voetbalteam (G.V.V.V.) waarin Peter, Jesper en Rick hebben gespeeld. Bovendien was Michel als trainer bij dezelfde club uitgebreid in beeld. Het was voor beide partijen een kleine stap om ook zakelijk iets voor elkaar te betekenen.

Visional Design
Peter van den Berg
Jesper van Laar
Rick van der Steeg
Stationsplein 14
3901 ES Veenendaal
06 3003 4648
www.visionaldesign.nl
info@visionaldesign.nl

spotlight 4u - visional design