Spotlight 4u

Stichting Special Arts Nederland

Kunst en handicap gaan samen bij Special Arts

Stichting Special Arts Nederland bevordert het ontwikkelen van talenten van mensen met een handicap. Kunst staat daarbij centraal. Beeldende kunst vooral, maar ook podiumkunst en poëzie. Tine Veldhuizen is vanuit het hoofdkwartier in Amersfoort de stuwende kracht achter de kunstuitleen en tal van landelijke initiatieven. Het samenbrengen van talenten en activiteiten is een tijdrovende maar zeer bevredigende klus. Special Arts maakt bij veel bedrijven de maatschappelijke betrokkenheid kleurrijk zichtbaar.

Wat allereerst opvalt is de galerie met kleurige schilderijen. Onder het toeziend oog van de OLV-toren van Amersfoort hangt een serie fraaie schilderijen in een aparte expositieruimte op de Zonnehof 4A. Wie belangstelling heeft mag binnenkomen. Het is slechts een klein deel van de collectie, zo blijkt. ‘In de kelder hebben we een ruime hoeveelheid kunst opgeslagen voor de uitleen’, vertelt Tine Veldhuizen. ‘We hebben werk van bij elkaar ongeveer 500 kunstenaars uit het hele land. Een deel van de circa drieduizend kunstwerken wordt geëxposeerd, een ander deel is uitgeleend aan bedrijven of particulieren en ook verkopen we werk.’ Iedereen mag werk komen lenen tegen een vergoeding. In de praktijk zijn het veelal bedrijven die dit doen. Klein formaat kunstwerken zijn te leen voor € 8,40 en groot formaat voor € 12,39 (beide exclusief BTW) per maand.

‘Wij ontplooien zoveel activiteiten, omdat we zonder subsidie werken’, legt Tine uit. ‘Behalve kunstuitleen betrekken we bedrijven bij ons werk met exposities, relatiegeschenken of kerstkaarten.’ Zo kan de organisatie blijven bevorderen dat mensen met een handicap stappen zetten in hun ontwikkeling. ‘Het proces is het belangrijkste’, weet Tine. ‘Het tonen van werk aan het publiek is de kers op de taart …’

Podiumkunst

Behalve beeldende kunst stimuleert Special Arts ook het maken van theater. Zo wordt bijvoorbeeld een script geschreven voor een theatervoorstelling gekoppeld aan een professional. In samenwerking met zorgorganisaties in het land gaan we aan de slag. Ook bij een theatervoorstelling staat het ontwikkelen van talent voorop.

‘Ook dan weer zoeken we in de plaats van de zorgorganisatie waar de acteurs vandaan komen, verbinding met bedrijven. Het is prachtig om te zien wat dit oplevert. Soms gebeurt het dat er iemand talent heeft voor fotografie. Dan stimuleren we dát.’

Poëzie

Tine: ‘Een derde kunstvorm die wij omarmen is poëzie. Special Arts heeft een gedichtenlaboratorium in het leven geroepen dat mensen met een verstandelijke handicap in tien stappen leert een gedicht te maken. Ook hierbij gaat het weer om het proces.’ In 2014 was er een wedstrijd aan gekoppeld. Mensen met een verstandelijke handicap mochten een zelfgeschreven gedicht insturen. Uiteindelijk zijn uit de beste inzendingen in theater de Flint in Amersfoort de winnaars gekozen. Aan het poëziefeest werkten bekende Nederlanders mee, zoals Lenny Kuhr, Freek de Jonge en dichter des vaderlands Anne Vegter.

Administratief efficiënter

Tine kan uren doorpraten over Special Arts, omdat er bijna oneindig meer te vertellen is. Maar er is slechts één vraag die Tine nog moet beantwoorden: wat is de relatie met focus 4u? ‘Het kon hier administratief wat efficiënter’, verklaart ze met gevoel voor understatement. ‘In de Raad van Advies van Special Arts zit de algemeen directeur van AFAS, Bas van der Veldt.’ Eén plus één is dan twee. Als grootgebruiker van AFAS-programma’s was focus 4u onmiddellijk in beeld. Zo is de samenwerking ontstaan.

Stichting Special Arts Nederland
Tine Veldhuizen
Zonnehof 4A
3811 NC Amersfoort
(033) 432 80 33
info@specialarts.nl
www.specialarts.nl
www.facebook.com/specialtheaterroadshow

Stichting Special Arts Nederland
Stichting Special Arts Nederland