Spotlight 4u

Balance & Result

Bouwbedrijven helpen door bouwen beter te organiseren…

Het in 1992 opgerichte Balance & Result is een organisatieadviesbureau voor de bouw en toelevering. De resultaatgerichte aanpak van de vooral technisch-bedrijfskundige adviseurs maakt dat dit bureau, ook in de voor de bouwbranche economisch lastige tijd, het hoofd boven water houdt. Hoe Balance & Result dit doet vertelt Jan Straatman, sinds een jaar of vijf directeur en partner van dit bureau.

In het ruim twintig jarig bestaan van Balance & Result heeft het bureau zich ontwikkeld van kwaliteitszorg en -borgingsbureau tot een adviesorganisatie voor alles wat met professioneel bouwen te maken heeft, zowel gebouwen als infrastructurele projecten. ‘Wij hebben twee kernactiviteiten’, licht Jan Straatman toe. ‘We leveren diensten aan bedrijven in de vorm van advies en wij zijn een kennisinstituut dat onderzoek doet. Beide met als doelstelling het vernieuwen van bedrijven in de bouw en hen te helpen om hun bedrijf en hun bouwactiviteiten beter te organiseren.’ Behalve bouw- en installatiebedrijven zijn ook andere organisaties zoals Rijkswaterstaat, woningcorporaties, toeleveranciers en provincies klant van Balance & Result. ‘Als er bijvoorbeeld een nieuwe weg moet worden aangelegd, adviseren wij hoe zo’n weg innovatief kan worden aanbesteed.’

BIM

Een specialiteit van Balance & Result is het helpen van bouwbedrijven bij de implementatie van BIM. Deze afkorting staat voor Bouwwerk Informatie Model en is een werkwijze die faalkosten bij bouwwerken aanzienlijk terugbrengt. Het 3D-programma brengt niet alleen het resultaat van een bouwwerk in beeld, maar ook de tijd, de kosten en hoe de “keten” – de verschillende partijen die in een bouwproject aan het werk zijn (schilder, constructeur, installateur, en zo voort) – het bouwtraject aanpakt. Hoe verander je je werkwijze als bouwbedrijf om te komen tot een beter resultaat? Dat is de vraag waarop Jan Straatman en zijn mensen antwoord geven. Evenals op vragen over aanbesteding, lean bouwen, ketensamenwerking en duurzaamheid.

Duurzaam in de Achterhoek

Over duurzaam gesproken. Een stichting waar Jan Straatman graag zijn tijd aan besteedt is “Achterhoek Duurzaam Verbouwen”. ‘Het doel van deze stichting is het verbeteren van de kwaliteit van wonen, het woongenot en –gemak, door duurzaam te verbouwen’, legt Straatman enthousiast uit. ‘Dus gebruikmakend van duurzame grondstoffen en rekening houdend met de effecten op het milieu.’

Van dit project, dat samen met onder andere de provincie Gelderland in het leven is geroepen, heeft Jan Straatman de leiding over o.a. het programmateam. Duurzaamheid is een onderwerp dat de bouwwereld ook in de toekomst steeds meer kansen biedt. Zo is dit project een mooie case voor Balance & Result.

Focus 4u in beeld

Enige jaren geleden had Balance & Result voor drie dagen in de week een administrateur in dienst en maakte een accountant de jaarrekening. ‘Omdat er een nieuwe situatie ontstond toen de administrateur een andere baan kreeg’, verklaart Straatman, ‘hebben we besloten de weggevallen expertise in te kopen. De accountmanager van Afas – we gebruikten Afas Profit – bracht ons op het spoor van een aantal accountancykantoren. Bij focus 4u hadden we het beste gevoel. Hun kwaliteit-kostenverhouding is gezond en zij spreken onze taal.’

Sindsdien doet focus 4u ook de salarisadministratie en de jaarrekening van Balance & Result. De accountant werd vanaf dat moment – jammer voor hem – bedankt voor zijn diensten …f

Balance & Result
Organisatieadviseurs voor de bouw
Drs. ing. Jan Straatman
Postbus 241
7400 AZ DEVENTER
(0570) 62 84 74
www.balance-result.nl

Balance & Result Jan Straatman
balance and result