Spotlight 4u

Andersz

Voor iedereen is er een plek op de arbeidsmarkt

Ruud van den Broek heeft een bemiddelings- en adviesbureau voor HR, verzuim, re-integratie en outplacement. De variatie in zijn activiteiten en de diversiteit aan branches maken zijn werk zo boeiend, vindt hij. Evenals de verschillende functies waarnaar Ruud zijn kandidaten begeleidt variëren van vuilnisman tot CEO. ‘Voor iedereen is er een plek op de arbeidsmarkt’ is het motto van deze uitgesproken bevlogen man …

Als Ruud niet oprecht zou geloven in zijn motto, zou hij er vandaag nog mee ophouden. ‘Zowel in tijden van crisis als bij economische meewind, zijn er altijd voldoende arbeidsplaatsen’, meent Ruud. ‘Ze zijn alleen niet altijd eenvoudig te vinden.’ De zoektocht naar ander werk is niet meer zoals die vroeger was. ‘Je moet origineel zijn, anders dan anderen je plek veroveren op de arbeidsmarkt. Dat doe je niet door alleen maar te solliciteren op een vacature. Je moet je onderscheiden. Dáár gaat het om.’

Maatwerk leveren en streven naar onderscheidenheid, zoals hij dat zelf noemt, is de visie van Andersz, het bureau van Ruud. Of het nu gaat om arbeidsbemiddeling binnen de eigen organisatie of begeleiding naar een ander bedrijf (spoor 2 of outplacement in jargon), Ruud volgt in zijn werk nooit de gebaande paden.

Empoweren

‘Mijn werk gaat om het empoweren van mensen. Ik kijk naar de mogelijkheden van de kandidaat en laat hem zien hoe hij zichzelf uit de concurrentiepositie haalt in het sollicitatieproces. Samen zoeken we dan naar het onderscheidend vermogen van die persoon.’

Het leukste aan het werk dat Ruud doet is de afwisseling erin. Niet alleen variëren de bezigheden zelf, ook zijn de mensen voor wie hij het doet heel verschillend. Zo heeft hij een keer een chauffeur op een vuilniswagen gehad die zich op zijn werk in de cabine geïsoleerd voelde. Hij had de behoefte om meer met mensen om te gaan. Ruud heeft hem toen, na verschillende persoonlijke gesprekken, geholpen met het verkrijgen van een baan als conducteur bij de NS. Dat is indertijd goed gelukt. ‘Ik heb geregeld dat we een dag mee konden lopen om te ervaren wat dit werk inhield’, vertelt hij trots. ‘Een mooi succesverhaal op een voor iedereen begrijpelijk niveau. Maar ook CEO’s van grote ondernemingen die elders een betrekking moeten vinden, help ik graag verder.’ Hij doet dit alles op basis van persoonlijke betrokkenheid en wederzijds respect.

Training

Behalve met beide benen “in de klei”, staat Ruud van tijd tot tijd zijn kennis te delen voor een klas aankomende arbeidsdeskundigen. Hij verzorgt eens per maand een lesdag in de “Opleiding Arbeidsdeskundige” over het thema “Re-integratie spoor 2”. Zo draagt hij zijn ruim 20 jarige kennis en ervaring over op anderen in de arbeidsbemiddelingsbranche.

Focus 4u was al vele jaren in beeld bij Ruud. Hij kende Michel van Dijk al van vroeger, evenals Arbeidsdeskundige Robert Ariëns die eerder in deze Spotlight 4u rubriek verscheen. Nu als zelfstandig ondernemer doet Ruud graag een beroep op focus 4u voor het cijferwerk en het fiscale advies. ‘Michel bepaalt zo ongeveer aan welk type leaseauto je toe bent’, zegt Ruud wat schertsend. Maar er zit zeker een kern van waarheid in.

Andersz
Ruud van den Broek
06 554 000 50
www.andersz.net

andersz ruud van den broek
andersz