WAB-kalender - Waar moet je in december mee aan de slag?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 28 mei 2019 aangenomen in de Eerste Kamer.
Dit was de laatste horde die genomen moest worden voor de definitieve invoering van de nieuwe regels op 1 januari 2020. De WAB bevat een pakket aan maatregelen om de verschillen tussen vast werk en flexwerk te verkleinen. Hieronder vind je een overzicht van een aantal belangrijke maatregelen die veranderen.

De belangrijkste maatregelen nog even op een rij

  • Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. In de huidige situatie onder de WWZ moet de werkgever aan één van de acht ontslaggronden volledig voldoen. De nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), als de cumulatiegrond wordt gebruikt voor het ontslag.
  • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. Verder wordt de opbouw van de transitievergoeding verlaagd bij lange dienstverbanden.
  • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen door pensionering of ziekte.
  • De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar aan te gaan. Dit wordt drie jaar.
  • De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van deze premie afhankelijk van de sector waarin het bedrijf actief is.
  • Werkgevers krijgen de verplichting om elke oproepkracht na 12 maanden een arbeidsovereenkomst aan te bieden op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand in het voorgaande jaar.

Het voordeel van de WAB

In vergelijking tot de huidige situatie kan een werkgever bij invoering van de WAB een werknemer gemakkelijker ontslaan. Verder kan de werkgever een werknemer langer in dienst houden op basis van een tijdelijk dienstverband. De transitievergoeding bij lange dienstverbanden wordt daardoor lager.

Er zijn ook nadelen

Aan het wetsvoorstel kleven ook nadelen: de werkgever is veel sneller, in feite al vanaf aanvang dienstverband, gehouden om een transitievergoeding aan de werknemer te betalen.
De WAB heeft daarnaast het vaste contract vooral als uitgangspunt genomen, waardoor de mobiliteit en flexibiliteit op de arbeidsmarkt in het gedrang zou kunnen komen.

Vragen over dit onderwerp?

De belangrijkste gevolgen hebben we hier voor je opgesomd, wil je weten wat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor jouw bedrijf kan betekenen? Lees dan de Poster WAB en de FAQ ‘Veelgestelde vragen over de Wet arbeidsmarkt in balans’ nog eens rustig door. Of neem contact op met onze Payroll Professionals voor een advies op maat, en ga zo goed voorbereid 2020 in.

Nathalie Meulenberg

nathalie meulenberg - Wet arbeidsmarkt in balans

Wil je een advies op maat over de Wet arbeidsmarkt in balans? Of wil je meer grip op het personeels- en salarisproces binnen AFAS Profit  en administratief werk zien verdampen door Payroll Cloud?

Neem dan gerust contact met me op.