Regelingen van de overheid voor bedrijven die zijn getroffen door het Coronavirus

In dit nieuwsbericht wijzen wij je graag op een aantal regelingen van de overheid voor ondernemers die getroffen worden door het Coronavirus en de gevolgen daarvan. Verder maken wij je graag erop attent dat wij vanuit Focus 4u ook maatregelen hebben genomen tegen verdere verspreiding van het Coronavirus en dat dit van invloed kan zijn op onze beschikbaarheid en gastvrijheid.

Wij hebben niet alleen onze Focus op u, maar ook op onze medewerkers, daarom…

  • Houden wij ons aan de adviezen van het rivm
  • Op ons kantoor blijft iemand beschikbaar om je telefonisch te woord te staan, en blijf je welkom om financiële of fiscale documenten af te geven, deze documenten dienen wel in de brievenbus gedeponeerd te worden
  • Indien mogelijk stellen wij bij voorkeur het persoonlijke contact bij ons op kantoor en fysieke afspraken buiten kantoor uit tot een later moment, zoals het er nu naar uit ziet, tot na 6 april, we nemen contact met je op om online afspraken te plannen
  • Al onze dienstverlening blijft doorgaan, onze medewerkers kunnen allemaal vanuit huis werken, uiteraard houden we rekening met de eerder vermelde punten
  • Klanten die (noodgedwongen) een beroep moeten doen op één van de onderstaande ondersteunende regelingen van de overheid zullen wij vanaf maandag 16 maart met voorrang helpen.

Bijzonder uitstel van betaling belastingen

Ondernemers die door het Coronavirus in de problemen komen, kunnen bij de Belastingdienst een verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aanvragen.
De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer bij zijn aanvraag meldt dat hij door de Coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden.

Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. Ondernemers die een lagere winst verwachten kunnen bovendien uiteraard een verzoek indienen voor het verlagen van de voorlopige aanslag. Aldus de minister Wiebes, Hoekstra en Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer.

Een formulier voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling is te vinden op Belastingdienst.nl.

In de brief worden nog een aantal maatregelen genoemd:

Uitvoering Arbeidsvoorwaarden Wetgeving (UAW) over Werktijdverkorting

Bedrijven die door de virusuitbraak fors minder werkuren hebben en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de bestaande regeling voor werktijdverkorting. Hiervoor kunnen zij een aanvraag doen bij de UAW

Zie de nieuwspagina van het Ministerie SZW voor de laatste stand van zaken..

Bijstand voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente voert deze regeling uit en beslist over het recht op ondersteuning en de hoogte van de uitkering. Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie of neem direct contact op met de eigen gemeente.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

De bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het Coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel – die voor de brede doelgroep mkb-bedrijven zal worden ingezet – waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB.

In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor deze maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%.

Crisisnummers

De overheid heeft op 28 februari een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het Coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook te bereiken via het KvK-coronaloket.

Vragen over dit onderwerp?

De belangrijkste maatregelen die nu bekend zijn hebben we hier voor je opgesomd, wil je meer weten op deze pagina biedt de Rijksoverheid informatie voor ondernemers rondom het Coronavirus, en op deze pagina informatie voor werkgevers en werknemers.

Focus 4u

focus4u logo payoff

Wil je meer advies over de regelingen van de overheid voor bedrijven die zijn getroffen door het Coronavirus?

Neem dan gerust contact met ons op.