Bent u toe aan OutSite?!

bent u toe aan outsite

De berichten over het economische herstel, het vertrouwen in de economie en de indicatie dat de crisis voorbij is nemen de laatste tijd toe. Ondernemers in het MKB zijn positief over 2015. Maar… merkt u en uw onderneming al iets van al deze positieve, aantrekkende geluiden? en hoe meet u deze effecten van buitenaf, of zijn ze voor u niet te meten en doet u het nog ouderwets op gevoel.

Als u het niet op uw gevoel doet dan beoordeeld u het veelal op basis van de output van uw interne administratieve processen. Juist deze processen brengen wij optimaal in kaart via OutSite 4u. En de activiteiten van OutSite 4u groeien gestaag! Het afgelopen jaar zien we, met name in de advisering en ondersteuning bij inrichtingsvraagstukken en de optimalisatie van de werkprocessen een toename van ruim 40% ten opzichte van vorig jaar met name in de sectoren van de zorg, accountancy en onderwijs.

In een wereld waar reorganisaties en kostenbesparingen aan de orde van de dag zijn, wordt logischerwijs ook gekeken naar functioneel beheer en informatiemanagement. Kortom: ‘Wat voegt het toe aan een organisatie?’ en ‘Wat is de meerwaarde?’ In deze vraagstelling zit direct de toegevoegde waarde en het succes van OutSite 4u besloten. Veel ondernemers blijven namelijk een antwoord op deze vragen schuldig en dat is eigenlijk vreemd!

Iedere organisatie wordt gestuurd op zijn eigen ‘key performance indicatoren’ ofwel KPI’s. Tastbare aspecten en harde cijfers van de onderneming die aantonen hoe een organisatie presteert en waardoor inzichtelijk wordt wat de meerwaarde voor de onderneming is. Binnen uw bedrijf vinden er dagelijks honderd en één, grote of kleine, processen plaats. Deze processen wilt u het liefst zo efficiënt en gestandaardiseerd mogelijk uitvoeren. Het verzamelen van de data van deze processen is leuk, maar het wordt pas echt nuttig als u het op de juiste wijze kunt ontsluiten naar uw medewerkers [InSite] of klanten [OutSite]. En laat dat nu juist het gene zijn waar wij bij OutSite 4u in zijn gespecialiseerd… Samen met u optimaliseren wij de werkprocessen en zorgen we op een moderne en gebruiksvriendelijke manier dat de juiste informatie wordt ontsloten.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor uw onderneming?
outsite 4u
AFAS Accountancy specialist
OutSite Plus
focus 4u
The World is OutSite!
Accountancy NEXT!